Interaktiiviset sisällöt rekrytoinnissa

Tehokkain tapa aktivoida passiivisia työnhakijoita ja luoda omaa talentpoolia

Interaktiiviset sisällöt auttavat aktivoimaan passiivisia työnhakijoita aktiivisiksi

Tyypillisesti työnantajamielikuvamainonta on informatiivista eikä se aktivoi passiivisia hakijoita.  Työnantajamielikuva ei ole kupla, vaikka moni voisi näin kokea. Ongelma työnantajamielikuvamarkkinoinnissa on se, että ihmiset törmäävät yli 30.000 eri mainosviestiin päivässä. Minkä mainoksen tai artikkelin sinä näit viimeksi? Työnantajamielikuvasisällöt vetoavat huomattavasti laajempaan kohderyhmään kun perinteiset työpaikkailmoitukset, mutta staattiset työpaikkailmoitukset eivät aktivoi passiivisia hakijoita.

Katso Samin kommentit Värväämöltä interaktiivisten sisältöjen käytöstä rekrytoinnissa

Aktivoi hakijoita

Interaktiiviset elementit ovat hakijaryhmäkohtaisesti suunniteltuja elementtejä, jotka aktivoivat lukijaa keskusteluun.

Interaktiivinen sisältö on ihmisläheisempi tapa kertoa, viihdyttää sekä sitouttaa passiiviset työnhakijat. Se on sisältöä, mikä edellyttää lukijan aktiivista osallistumista — enemmän kuin vain lukemista tai katsomista. Vastineeksi osallistumisesta osanottajat saavat reaaliaikaisia ja olennaista tietoa asioihin liittyen, jotka ovat heille tärkeitä. 

Interaktiivinen sisältö on kuin laittaisi rekrytoijan suoraan sisältöön

Interaktiivisen keskustelun kaksisuuntaisuus tarjoaa lisäarvoa passiivisen työnhakijan lisäksi myös rekrytoijalle. Perehdyttämällä yleisöäsi, koulutat samalla myös itseäsi heistä. Saat arvokasta, tarkasti profiloitua tietoa potentiaalisten työnhakijoidesi haasteista, tavoitteista ja ajatusmalleista.

Interaktiivisten elemettien avulla voit toteuttaa jopa pienimuotoisen työhaastattelun suoraan sisällössä. Siinä missä staattinen työantajamielikuvasisältö jättää potentiaalisen hakijatn selvittämään yksin miten he saattaisivat soveltua yritykseesi, interaktiivinen sisältö antaa heille välittömiä ja räätälöityjä ratkaisuja. Osallistumalla interaktiiviseen sisältöön potentiaaliset hakijat saavat reaaliaikaista tietoa heille sopivista paikoista ja heidän soveltuvuudestaan yritykseesi.

Unohtumaton hakijakokemus

Paras hakijakokemus on sellainen, jossa hakija ei koe edes hakevansa vaan kokee käyvänsä persoonallisen ja vuorovaikuitteisen keskustelun yrityksen kanssa. Interaktiivisten sisältöjen avulla potentiaaliset hakijat voivat varmistaa soveltuvuutensa paikkaan ennen hakemusten lähettämistä, jolla vältytään epämukavilta keskusteluilta, jossa ison vaivan nähneille hakijoille joudutaan informoimaan ettei heitä valittu tehtävään.

Hakijat suoraan rekrytointijärjestelmääsi

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search