Inbound-markkinointi

 In inbound

Inbound-markkinointi on hyvä tapa kasvattaa yrityksesi myyntiä perinteisen myynnin rinnalla. Moni yritys sekoittaa inbound-markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin keskenään, kun itse puolestaan näen sisältömarkkinoinnin osana inbound-markkinointia.

Yleisesti yritykset käyttävät sisältömarkkinointia generoidakseen sivuilleen vierailijoita, koska sisältömarkkinoinnilla saavutetaan useimmiten edullisimmat CPC hinnat. Harva yritys kuitenkaan onnistuu konvertoimaan sisältömarkkinoinnillaan liidejä toivostusti ja syy siihen on konversiopisteiden puute.

 

Hyvä inbound-markkinointistrategia syntyy neljästä elementistä

 1. Asiakaskohderyhmän ja ostoprosessin eri vaiheiden ymmärtäminen
  Inboundissa kyse on asiakkaasta ei sinusta tai sinun yrityksestäsi. Siitä mitä asiakas haluaa, mitä hän välttää, mitä eri vaiheita päätöksentekoprosessissa on. Mitä paremmin ymmärrät asiakasta sitä helpompi sinun luoda prosessi, jolla saat asiakkaat kiinnostumaan sinusta.
 2. Sisältöjen tuottaminen siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin suurimman asiakaskohderyhmän ostoprosessiin (vaihtoehtoisesti interaktiivisten sisältöjen avulla voit räätälöidä sisällön, jokaisen kohderyhmän ostoprosessiin sopivaksi)
  Sisällöntuottamisen suurin haaste on, että ihmiset ovat yksilöitä. Harva yritys on vielä Suomessa siirtynyt käyttämään interaktiivisia sisältöjä, joka mahdollistaa jokaisen sisällön mukautumisen, jokaisen asiakkaan ostoprosessiin ja tarpeisiin sopivaksi.
 3. Konversiopisteiden lisääminen
  Inbound-markkinointi ei voi toimia ilman oikeanlaisia konversiopisteitä. Konversiopisteitä voivat olla interaktiiviset keskustelut, chatbotit, perinteiset yhteydenottolomakkeet tai ebookit. Haaste yhteydenottolomakkeissa on se, että se tyypillisesti vetoaa vain ostopäätöksen tai sitä vakavasti harkitseviin henkilöihin. Interaktiiviset keskustelut ovat puolestaan helppo tapa aloittaa keskustelu vierailijan kanssa ja mukauttaa koko keskustelu hänen tarpeisiinsa sopivaksi, jonka jälkeen yhteystiedot voidaan kerätä interaktiivisesti.
 4. Remarketingin hyödyntäminen
  Harva ihminen ostaa tai jättää yhteystietonsa ensimmäisellä vierailullaan. Remarketing mahdollistaa vierailijoiden uudelleen tavoittamisen digitaalista markkinointia hyödyntäen.

Kuulostaa yksinkertaiselta, vaikka se ei sitä ole. Sen vuoksi suurin osa yrityksistä valitseekin kumppanikseen digi/sisältömarkkinointitoimiston, joka hoitaa sisällöntuotannon ja markkinoinnin yrityksen puolesta.

Miksei Inbound-markkinointi tuota toivottuja tuloksia?

Yleisin syy etteivät yritykset saa inbound-markkinointiaan toimimaan johtuu siitä, että yksi ylläolevista elementeistä ei toimi. Tämä on helppoa matikkaa: 9X9X0X9=0.

Minulta kysyttäessä sanoisin, että suurin syy huonoihin tuloksiin inbound-markkinoinnissa johtuu konversiopisteiden puutoksesta tai niiden sopimisesta suhteellisesti pieneen kohderyhmään. Lue tästä ”mikseivät yhteydenottolomakkeet toimi

Helpoin tapa parantaa inbound-markkinoinnin toimivuuttaa on lisätä sisältämarkkinointiin interaktiivisia elementtejä.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search